• TÜ Kliinikumi Sisekliinik
  • Võru 120
  • Eesti Rahva Muuseum
    asd

Aastal 2014 loodud ehitusettevõte Kekk OÜ pakub kvaliteetset teenust nii firmadele kui ka eraisikutele. Oma põhilisteks tegevusaladeks peame üldehitus- ja renoveerimistöid, kuid kindlasti püüame koostööd tehes leida lahendused ka teistele ehituslikele ettevõtmistele. Peamiseks tegutsemise piirkonnaks on Tartu ja Lõuna- Eesti, kuid asjaolude sobivusel ka üle kogu Eesti. Oma tublide töötajatega tagame hea ja kvaliteetse lõpptulemuse.
KÕIK EHITUSEST KINDLA KVALITEEDIGA!